Wycieczka do Tybetu z polskim pilotem

Podany koszt wyprawy 2.995 euro od osoby zawiera już całość – włącznie z przelotami z/do Warszawy, opieką polskiego pilota, noclegami, intensywnym programem zwiedzania, transferami, zezwoleniem na wjazd oraz wizą do Chin.

Dodatkowo gwarantujemy spokojną aklimatyzację do dużych wysokości, co pozwala uniknąć lub ograniczyć objawy choroby wysokościowej. Zapraszamy!

TBTPLT Tybet z polskim pilotem, 18 dni 06.06.-23.06.21 2.995 €

Zapisz się na wycieczkę

Inne wycieczki grupowe do Tybetu

Oferujemy także wycieczki z grupą międzynarodową i lokalnym angielsko-języcznym pilotem-przewodnikiem. Są one możliwe w wielu dostępnych terminach i dowolnie wybraną trasą. W trakcie jednej wyprawy można także połączyć kilka krajów, np. Chiny i Tybet z dalszym przejazdem drogą lądową do Nepalu. Można także rozpocząć wycieczkę w Tybecie, a zakończyć w Chinach lub w Hongkongu. Możliwości jest naprawdę wiele. Poniżej nasze propozycje. Możemy także przygotować dowolną inną wybraną przez Państwa trasę – wystarczy przysłać nam swoje zapytanie – zapraszamy!

LHA Lhasa 4 dni 550 €
Możliwości przedłużenia wycieczki:
Wycieczka do klasztoru Ganden (+ 1 dzień): 99 €
Wycieczka nad jezioro Yamdrok (+ 1 dzień): 169 €
Wycieczka do klasztoru Samye i twierdzy Jambulagang (+ 2 dni): 310 €
Wycieczka do Gyantse i Shigatse (+ 2 dni): 270 €
Wycieczka nad jezioro Namtso (+ 2 dni): 285 €
Wycieczka do Gyantse, Shigatse i nad jezioro Namtso (+ 4 dni): 490 €
LHAEVT Lhasa – Gyangtze – Shigatze – Everest Base Camp – Shigatse – Lhasa 8 dni 1.015 €
Możliwość przedłużenia wycieczki:
Wycieczka nad jezioro Namtso (+ 2 dni): 255 €
LHANPL Lhasa – Gyangtze – Shigatze – Everest Base Camp – Katmandu 7 dni 1.090 €

Zakup biletu kolejowego do Tybetu

Zakup samego biletu (bez rezerwacji noclegów w Tybecie i zorganizowanej wycieczki) jest niemożliwy. Aby otrzymać zezwolenie na wjazd do Tybetu władze Chin nakazują wykupić cały pakiet wycieczkowy. Poniższą cenę biletu Pekin – Lhasa prezentujemy zatem wyłącznie w celach orientacyjnych.

PEKIN – LHASA / TYBET

pociąg rozkład jazdy hard seat hard sleeper soft sleeper
T27 codz. 1/21:30 – 3/18:30 160 € 195 € 275 €

Rabaty

Wszystkie ceny podane są w EUR i obowiązują przez cały rok w jedną stronę od osoby. W każdą cenę wliczona jest rezerwacja miejsca (tzw. miejscówka). Wszystkie godziny odjazdu i przyjazdu zostały podane w czasie lokalnym. Możliwe są zmiany rozkładu jazdy i cen biletów ze strony kolei.

hard seat = miejsce siedzące 2 klasy
hard sleeper = wagon sypialny, “otwarty” przedział 6-osobowy
soft sleeper = wagon sypialny, zamykany przedział 4-osobowy

Pociąg do Lhasy

Kolej Tybetańska jest najwyżej położoną koleją na świecie – nowa trasa została przeprowadzona w 90% na wysokości około 4.000 m n.p.m. Najwyższy punkt trasy (przełęcz Tanggu) leży na wysokości 5.072 m n.p.m. Dlatego do transportu wykorzystywane są tutaj odpo­wiednie pociągi, które mogą stawić czoła wymaganiom terenu. Wago­ny są bardzo wygodne i nowoczesne, wyposażone w klimatyzację, system kompresji, wysokościomierz i natlenienie. Ponadto na pokła­dzie znajduje się opieka medyczna. Poza tymi udogodnieniami wypo­sażenie jest bardzo podobne do pociągów transsyberyjskich. Każdy wagon posiada dwie toalety oraz pomieszczenie z umywalkami i lu­strami, nie ma jednak ciepłej wody do mycia.

Odbiór biletów kolejowych do Tybetu

Podczas odbioru biletów w kasie pekińskiego Dworca Zachodniego (Beijing West Railway Station) należy podać kod rezerwacji i okazać oryginały paszportów i kopię zezwolenia. Przed odjazdem pociągu należy przedstawić bilety oraz (ponownie) zezwolenie.

Dojazd na dworzec kolejowy w Pekinie

Pociągi do Tybetu odjeżdżają z Dworca Zachodniego w Pekinie (Beijing West Railway Station). Jeśli nie zamówili Państwo transferu, na dworzec można dojechać taksówką lub metrem.

Dojazd metrem z dworca głównego Beijing Railway Station, na który przyjeżdżają pociągi z Ułan Bator: linią metra 2 należy dojechać do czwartej stacji Xuan Wu Men i przesiąść się w linię 4. Linią 4 przeje­chać jeden przystanek i przesiąść się na stacji Cai Shi Kou w linię 7. Czwartym przystankiem będzie już Dworzec Zachodni (Beijing West). Na całość potrzeba około 40 minut – tyle samo potrzebują kie­rowcy taksówek, u których za przejazd trzeba zapłacić minimum 40 CNY.

Z lotniska dojazd jest możliwy bezpośrednim autobusem nr 7. Prze­jazd trwa około dwóch godzin i kosztuje 30 CNY. Taksówkarze po­trzebują około 1-1,5 godziny – w zależności od natężenia ruchu i wy­magają około 150-200 CNY.

Najlepszy okres na podróż do Tybetu

Najlepszymi miesiącami na podróż do Tybetu są czerwiec i wrzesień. Na okres od maja do września przypada 90% rocznych opadów, jed­nak zwykle deszcz pada w nocy, co pozwala cieszyć się błękitnym niebem w ciągu dnia. Odradzamy podróż w lipcu i sierpniu, gdyż na te dwa miesiące przypada zdecydowana większość opadów rocznych, istnieje wtedy duże ryzyko osuwisk, nieprzejezdnych dróg, gwałtow­nych prądów rzecznych i podmywania dróg przez rwące strumienie.

Nawet jeśli od maja do września jest w ciągu dnia stosunkowo ciepło, wieczorem i w nocy temperatura gwałtownie spada. Dlatego długie spodnie i długi rękaw zaleca się także latem – szczególnie jeśli odwie­dza się świątynie, gdzie jest dużo chłodniej niż na zewnątrz. Długie ubranie chroni również przed intensywnym promieniowaniem sło­necznym.

Lhasa i Pekin – średnie temperatury:

Lhasa Pekin
styczeń -10 -3
luty -7 -1
marzec -3 6
kwiecień 1 14
maj 5 20
czerwiec 9 24
lipiec 10 26
sierpień 9 25
wrzesień 8 20
październik 1 14
listopad -5 5
grudzień -9 -1

Wysoka cena wycieczek do Tybetu

Wycieczki do Tybetu, a szczególnie te do granicy z Nepalem lub w inne odległe od Lhasy miejsca, wymagają uzyskania od władz chiń­skich dodatkowych dokumentów – procedura jest bardzo czaso­chłonna i kosztowna, a warunkiem jest spełnienie licznych wymagań przez naszych przewodników lokalnych. Ze względu na skompliko­wane przygotowania do podróży i wysokie koszta transportu cena wycieczki do Tybetu jest stosunkowo wysoka. Odległość z Lhasy do granicy z Nepalem wynosi 1800 km. Koszty transportu są tutaj zatem znaczące. Oprócz standardowych składników cen takich jak zakwate­rowanie, transport, czy obsługa kierowcy i przewodnika, w ceny na­szych wy­cieczek są wliczone wszystkie zezwolenia i dokumenty, le­karstwa, zestawy tlenowe i jedna butelka wody dziennie dla każdego pasażera. Przewodnicy są odpowiednio szkoleni, aby mogli troszczyć się o dobre samopoczucie zagranicznych turystów, którzy nie są przy­zwyczajeni do alpejskiego klimatu.

Choroba wysokościowa

Podróż do Tybetu może być fizycznie wyczerpująca. Dlatego każdy powinien zasięgnąć porady u swojego lekarza rodzinnego i (o ile to konieczne) zaopatrzyć się w leki przeciwko chorobie wysokościowej. Osobom cierpiącym na choroby przewlekłe (nadciśnienie, cukrzyca itp.) odradzamy podróż do Tybetu. Osoby zdrowe, które na krótko przed podróżą przeziębią się, powinny także zrezygnować z podróży. Zalecane jest wykupienie ubezpieczenia kosztów anulacji!

Położony średnio na wysokości 4000-5000 metrów Tybet jest najwyż­szym regionem na świecie i można się o tym przekonać na własnej skórze zaraz po przyjeździe. Dlatego (nie tylko ze względu na piękne widoki!) warto przyjechać do Tybetu koleją – pozwoli to powoli przy­zwyczaić się do dużych wysokości. W pociągu z Pekinu do Lhasy do dyspozycji są zawsze butelki z tlenem, można więc od razu uzyskać pierwszą pomoc.

Objawy choroby wysokościowej (bóle i zawroty głowy, nudności, utrata apetytu, duszności i trudności z zasypianiem) pojawiają się zwykle na wysokości około 2500 m, jednak wrażliwe osoby odczu­wają je nawet poniżej 1500 m. Przyczyną choroby wysokościowej jest niższe ciśnienie oraz zbyt mała ilość tlenu – od około 3000 m zawar­tość tlenu w powietrzu często nie przekracza 50% poziomu terenów nizinnych! Większość ludzi przyzwyczaja się do wysokości po dwóch dniach i wtedy znikają u nich objawy choroby wysokościowej.

Aby uniknąć objawów, należy pić dużo płynów (osobom dorosłym zaleca się 4 litry dziennie!), zrezygnować z kawy i alkoholu oraz środków przeciwbólowych i nasennych, a także zwiększyć w diecie ilość węglowo­danów, na których trawienie organizm potrzebuje mniej tlenu. Już podczas podróży pociągiem do Lhasy, a szczególnie po przybyciu i podczas dalszej podróży po Tybecie zaleca się chodzić powoli i unikać wysiłku. Aby szybko zredukować objawy, możliwe jest sko­rzystanie z butli tlenowej. Butle są dostępne zarówno w hote­lach i po­ciągu do Lhasy, jak i podczas wypraw poza stolicę Tybetu.

Kaszel i wymioty, utrata przytomności, a nawet śpiączka świadczą o stanie zagrożenia życia – zaleca się natychmiastowe zejście na niższe partie górskie i sztuczne dotlenienie za pomocą butli tlenowej!

Sprawę choroby wysokościowej należy traktować poważnie. Może ona dotyczyć zarówno doświadczonych wspinaczy wysokogórskich, jak i zwykłych podróżników, którzy udają się do Tybetu na wakacje.

Jeśli podczas podróży wystąpią problemy zdrowotne, należy natych­miast poinformować o tym przewodnika. Niektóre objawy mogą wy­dawać się nieszkodliwe, ale w rzeczywistości mogą wskazywać na stan zagrażający życiu. Lokalni przewodnicy mają w kwestii objawów duże doświadczenie i mogą pomóc lub zaprowadzić do lekarza.

Wjazd do Tybetu

Tybet jest regionem autonomicznym i założoną w 1965 roku jednost­ką ad­ministracyjną Chin. Przy składaniu podania o wizę do Chin nie należy wspominać o Tybecie jako celu podróży. Wystawimy specjal­ne potwierdzenie rezerwacji dla konsulatu, które nie obejmuje Tybetu i poinformujemy Państwa, jaką trasę należy podać we wnio­sku wizo­wym. Sama wiza do Chin nie jest jednak wystarczająca. Wjazd do Tybetu jest możliwy po uzy­skaniu dodatkowo specjalnego zezwolenia (Tibet Travel Permit) wyda­wanego przez wła­dze chińskie po wyku­pieniu zorga­nizowanej wycieczki, w tym za­kwaterowania, lo­kalnego przewodnika, dojazdu i powrotu oraz transportu wewnątrz Tybetu. Zezwolenie na wjazd jest wliczone w ceny naszych wycie­czek objaz­dowych po Tybecie. W celu jego uzyskania należy dostar­czyć wła­dzom chińskim kopię paszportu i wizy chińskiej oraz podać swój za­wód. Tym sposobem uzyskanie zezwolenia dla dzienni­karzy, reporte­rów, pisarzy czy policjantów jest bardzo trudne.

Jeżeli przyjeżdżają Państwo do Tybetu koleją, oryginał zezwolenia otrzymuje lokalny przewodnik w Lhasie. Skan zezwolenia jest wysy­łany do Państwa mailem. Już podczas odbierania biletów kolejowych do Lha­sy w Pekinie należy przedstawić w okienku kasy wydrukowa­ne ze­zwolenie. Pokazanie go na telefonie nie jest wystarczające. Uwa­ga – skan zezwolenia otrzymają Pań­stwo stosunkowo późno, bo zaled­wie na 3-5 dni przed przyjaz­dem do Lhasy. Dlatego wskazane jest odpowiednio wczesne zastano­wienie się, gdzie będą Państwo wówczas przebywać i gdzie będzie można wydrukować doku­ment.

Z reguły wszystkie dobre hotele drukują zezwolenia dla swoich gości – zezwolenie jest wysyłane przez nasze biuro partnerskie np. do Pań­stwa hotelu w Pekinie, a hotel wydaje Państwu w okienku recep­cji.

Zezwolenie jest sprawdzane zarówno podczas wsiadania do pociągu, jak i w trakcie podróży, a także po przybyciu do stacji Golmud póź­nym wieczorem. Żeby turysta mógł opuścić pociąg w Lhasie, prze­wodnik odbierający go z dworca kolejowego musi przedstawić orygin­alne zezwolenie.

Uwaga – jeśli lecą Państwo do Lhasy, konieczne jest zabranie orygina­łu zezwolenia ze sobą do samolotu! W tym wypadku polecamy wy­kupić lot przez Xi’an lub Pekin, gdzie stacjonują nasze biura partner­skie, w których można odebrać oryginalny dokument. Za dodatkową opłatą 20 € możliwa jest również dostawa do Państwa hotelu.

Warunki podróżowania po Tybecie

Przed podróżą do Tybetu należy wziąć pod uwagę, że jest to jeden z najsłabiej rozwi­niętych gospodarczo obszarów Chin, gdzie dostrze­galny jest także brak nowoczesnej edukacji. Liczba lokalnych angiel­skojęzycznych prze­wodników jest zatem ograniczona. Nasi przewod­nicy i kierowcy są zawsze Tybetańczykami, któ­rzy są profesjo­nalnie przeszkoleni i najlepiej znają lokalne warunki.

Charakterystyczna dla sytuacji w Tybecie jest również słaba lub bra­kująca in­frastruktura tury­styczna oraz brak obiektów noclegowych wysokiej kate­gorii. Należy przy­jąć, że 3* hotel w Tybecie nie jest od­powiednikiem 3* ho­telu w Pol­sce. Przeciwnie, należy raczej oczeki­wać skromnych warunków w kwate­rach i hotelach. Pokoje zamawia­nych przez nas hoteli tybetańskich są zwykle wyposażone w toaletę z prysznicem. Ze względu na ochronę środowiska niektóre ho­tele nie zapewniają jednak środków czystości, takich jak mydło, szczoteczka i pasta do zębów lub nawet ręcznik.

Podczas noclegu w namiocie w Everest Base Camp wszyscy podróżni korzystają z publicznej toalety, a warunki są bardzo skromne – nie ma prysznica ani ciepłej wody, nie ma też praktycznie żadnych środków czystości. Dlatego należy wziąć ze sobą ręcznik i mydło. Zalecane są ręczniki z mikrofibry, ponieważ są bardzo chłon­ne, a przy tym bardzo lekkie i małe, dzięki czemu są najlepsze w po­dróży. Do spania obóz oferuje tylko zwykłe kołdry i koce. Wieczorem w namiocie rozpalany jest piec. Większość podróżnych jest na takie warunki przygotowana i nie ma z nimi problemu, tym bardziej, że spędza tam zwykle tylko jedną noc, a wspaniałe widoki wynagradzają kiepskie warunki nocle­gu. Możliwe jest jednak wynajęcie śpiwora jeszcze w Lhasie. Cena wynosi 10 USD od osoby. Chęć wypożyczenia śpiwora należy zgłosić przewodnikowi i opłacić na miejscu – niezwłocznie po przyjeździe do Lhasy. W obozowisku nie będzie już możliwości wy­najęcia śpiwo­rów, dlatego tak ważne jest, żeby zostały zabrane z Lha­sy.